piršti

piršti
pir̃šti, per̃ša (pirša SD130), -o (-ė) 1. tr. SD51, R, 196, N, K, J kalbinti tuoktis (ppr. apie piršlį): Pirškit, sesės, pirškit, sesės, ir manei vyrelį JV254. Piršo melavo, kol stuomenelį gavo LTR(Šll). Jis visada toli perša, o niekuomet nenuperša Žem. Piršo mane du piršleliu užu seno bernužėlio NS979. Perša mūsų sesutelę svetimon šalelėn (d.) Slk. Kas gina vesti, sako, tas man pavydi, o kas perša, tas pirmas prietelis Žem. Piršo strazdas sau panelę – iš pakrūmės snieginelę Švd. Grybas grybą piršė, baravykas raišė LMD(Klt). Piršk ją nuog jos tėvo BBTob6,12. ^ Kur boba per̃ša, velnias šliūbą duoda Užv. Jau tau Žėbėnas Mirkyčią per̃ša (sakoma žiovaujančiam) Trgn. Lopetinskas per̃ša (sakoma apie nepasveiksiantį, mirsiantį ligonį) Ds. 2. refl. Žeml siūlytis į vyrus: Peršas mūsų bernužėlis apie panaitėlę LTR(Ob). Dar tau merga negimė, pirštis nesirenk KrvP(Klm). Jie visi buvo pir̃šęsi tai karalaitei NdŽ. 3. tr. prk. labai siūlyti, teikti: Pir̃šo pir̃šo: pirkit žibalą, pirkit žibalą, nebus, pirkit! Pc. Fabrikantų ir pirklių peršamos prekės jam nerūpėjo A.Vien. Jis beveik visiškai nesvarstė jam peršamos tiesos sp. | refl.: Nenoriu pir̃štis į jo pažines Knt. Peršasi kai velnias į kūmus Mrj. Juk ans žinojo, kad slidus kelias yr, išlūš gyvolis koją, – matai, nelaimė visumet peršas žmoguo Dr. | Peršasi tokia išvada . \ piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; supiršti; užpiršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • piršti — pir̃šti vksm. Pui̇̃kų vaiki̇̀ną jái per̃ša …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pirštikas — pirštìkas sm. (2) pirštinės pirštas: Su pirštìkais pirštinės šaltos Švnč. Praplyšo pirštìkas, ažlop (užlopyk) Rš. Nelauk, kada moma padaris – pirštikùs užsilopyt gali ir pati Trgn. Pirštinės trumpas pirštìkas (kumštinės pirštinės nykštys) Rk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pirštikaulis — piršti̇̀kaulis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pirštikaulis — pirštìkaulis sm. (1) DŽ piršto kaulas, narelis: Plaštakos skiriame tris kaulų grupes: riešikauliai, delnakauliai ir pirštikauliai S.Mast …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pirštinis — pir̃štinis, ė adj. (1) NdŽ, pirštìnis (2) Lk 1. panašus į pirštus: Toks pirštìnis [kaktusas] – lapai kap pirštai Plv. 2. kuris piršto storumo: Pirštinùkai lašiniai Lk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

  • apsipiršti — apsipir̃šti, apsìperša, o tr. išsirinkti, prisikalbinti (merginą tuoktis): Jis jau apsipir̃šo sau merginą, bet piršlybų dar nesugėrė Jž. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apuostyti — tr. KI216, Rtr, KŽ 1. N, K, J, L, LL116, Š, DŽ, NdŽ, Ds kiek pauostyti: Apuostė šunes – nusgandau DrskŽ. Anas su sa[vo] šnipiu apuosto visa LzŽ. Arklys tik apuostęs teėda Grž. Šyviukas bailiai apuostė kiekvieną kupstą P.Cvir. Vilkas apuostė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgirsti — 1 atgir̃sti tr. sužinoti, patirti: Ana atgir̃s, ką tu sakai J. | refl.: Atsigirdau (išgirdau), kad noria mane piršti Šts. Kur kokis darbas atsigir̃do, tai svieto ir priverda kai musių Švnč. Neleido nėkam papasakoti, kad neatsigirstų Plt. Kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiršti — atpir̃šti, àtperša, o tr. 1. prikalbinti atitekėti: Nū Karaliaučiaus vokytikę atpir̃šo Sg. 2. atkalbėti nuo vedybų: Aš supiršau, aš ir atpiršiu Šts. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”